SMArT desenvolupa la seva activitat d’investigació d’una manera holística en el camp de la tecnologia de l’arquitectura, tant a nivell de processos constructius i materials, així com d’instal·lacions d’alta eficiència energètica i fonts d’energia renovables. Amb un enfoc orientat principalment en la industrialització i l’economia circular i tenint com  a premissa prioritària l’acondicionament i comportament ambiental. Treballant en el desenvolupament innovador de disseny d’edificis i productes a nivell de patents, prototips, obra nova i rehabilitació.

CONSTRUCCIÓ

Aquesta àrea inclou nombrosos processos de construcció en l’àmbit de l’arquitectura, des de processos manuals in situ fins a processos automatitzats en  la indústria. Agrupa el treball amb diferents materials de construcció, des dels materials vernaculars als residus, així com la innovació en solucions constructives i productes més sostenibles, d’alta eficiència energètica e introducció d’energies renovables. Això inclou especialment la construcció en fusta, la modularitat, la industrialització i la prefabricació com estratègies per construccions amb reduïda petjada de carboni.  També diferents fases de la construcció, des d’obra grossa a acabats i diferents tecnologies com les estructures tensades. Per últim hi ha arquitectura associada a determinats processos i materials com és el cas del Mass-housing o l’arquitectura escolar industrialitzades.

 

SOSTENIBILITAT

La Sostenibilitat en el camp de la Tecnologia de la Arquitectura és un concepte ampli, que es refereix tant al cicle de vida de materials, components i edificis en el seu conjunt com a la eficiència energètica i al contingut energètic de materials i solucions constructives, tenint en compte l’impacte ambiental, econòmic i social.

Aquesta visió holística de la construcció i la tecnologia estarà vinculada als conceptes de Suficiència, Circularitat i Eficiència, en el marc de treballs emergents com el de l‘Economia Circular, la Transició Energètica així com la Descarbonització i Desmaterialització del nostre model constructiu i productiu.

 

ENERGIA

L’eficiència energètica és un ampli concepte que engloba des del camp de disseny i implantació de tecnologies passives i actives de l’edifici, així como l’ús de fonts d’energies renovables. L’objectiu de les nostres activitats és aconseguir edificis amb emissions de CO2 gairebé nul·les o positives, garantitzant el confort i salut de l’usuari implantant la metodologia de cost òptim. La línia global de treball son edificis d’obra nova i rehabilitacions en profunditat. Alguns exemples son el desenvolupament de prototips d’edificació autosuficients energèticament, estudis de l’emmagatzematge energètic i impuls de nous models de gestió energètica.

 

IL.LUMINACIÓ

La il·luminació és una part essencial de l'arquitectura, que influeix en el benestar humà i el consum d'energia dels nostres edificis. Comptem amb una àmplia experiència en disseny d'il·luminació natural i artificial, disseny de producte i prototipat d'innovacions tecnològiques. El nostre camp d'especialització és la il·luminació de tot tipus d'espais interiors, il·luminació exterior d'arquitectura i espais urbans, monuments, paisatges així com projectes d'il·luminació artística. Apostem per tecnologies energèticament eficients, perfectament integrades en l'espai i l'arquitectura, garantint el màxim confort, benestar i delit.

Notícies